RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tuesday, February 17, 2015

MINGGU 7
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : ISNIN
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
09.02.2015
TINGKATAN
5K1 ( 0705 - 0815 )
5S2  ( 0815 - 0925 )
TAJUK
DRAMA  :  Tiang Cengal Dinding Sayung
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Menceritakan secara ringkas tentang drama yang dikaji.
2.        Menjelaskan sekurang-kurangnya empat nilai murni dan pengajaran daripada drama.
3.        Memberikan pendapat tentang soalan yang dikemukakan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.1  :  Aras 1 ( iii )
10.0  :  10.4  :  Aras 1 ( iv )
AKTIVITI
1.          Pelajar bercerita.
2.          Dalam bentuk kumpulan, pelajar membincangkan pendapat mereka berdasarkan soalan yang dikemukakan.
3.          Sesi perbentangan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.          Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.          Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  diksi
KOSA KATA      :  perdu, mencatur,
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Pendidikan Moral
NILAI  :   berdikari, kasih sayang, rasional
BBM   :   Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyusun mengikut keutamaan
REFLEKSI
Perbentangan berjaya dihasilkan. Pelajar berjaya mengumpul maklumat yang diperlukan hasil perbentangan.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
09.02.2015
TINGKATAN
4K6
MASA
1130 - 1240
TAJUK
NOVEL   :  Biodata Pengarang
                    Sinopsis Novel Di Sebalik Dinara
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.      Menyatakan biodata pengarang sama ada latar belakang, pendidikan, karya dan anugerah yang diperoleh.
2.      Menceritakan sinopsis novel yang dikaji dengan menggunakan ayat sendiri.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.1 : Aras 1 (ii)
  7.0  :   7.3  : Aras 1 (iii)
AKTIVITI
1.        Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang biodata penulis dan isi penting pada novel yang dikaji.
2.        Sesi bercerita.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA  :    sintaksis
KOSA KATA      :    cyborg, mikrocip, mutant, hologram
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU    :   ICT
NILAI   :   bijaksana, kasih sayang, prihatin
BBM    :    Buku Teks Novel Di Sebalik Dinara
ABM    :    Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
merumuskan, meringkaskan
REFLEKSI
Majoriti pelajar sudah membaca novel. Soalan-soalan mudah yang berkaitan dengan novel dapat dijawab oleh pelajar dengan mudah.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : SELASA
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
10.02.2015
TINGKATAN
5K1
MASA
0705 - 0815
TAJUK
TATABAHASA
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membina ayat dengan betul dan gramatis daripada perkataan yang diberi.
2.        Menggabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
3.        Mengenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan, istilah dan bahasa yang terdapat dalam ayat dan membetulkannya.
4.        Menyatakan peribahasa yang sesuai dengan situasi yang diberikan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0 : 7.2 :  Aras 2 ( ii )
2.0 : 2.7 :  Aras 1  (v)
AKTIVITI
1.        Guru memberi penjelasan tentang cara-cara membuat latihan.
2.        Pelajar membuat latihan tatabahasa.
3.        Perbincangan jawapan kepada latihan tatabahasa.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Sintaksis
KOSA KATA      :   hampa,
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :  Kemasyarakatan
NILAI  :  hemah tinggi, kerjasama, rasional
BBM   :   lembaran edaran
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Pelajar tiada masalah untuk menyiapkan latihan tetapi masih agak lemah untuk menyelesaikan kesalahan istilah dan bahasa.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
10.02.2015
TINGKATAN
4S3
MASA
0945 - 1055
TAJUK
NOVEL   :  Biodata Pengarang
                    Sinopsis Novel Di Sebalik Dinara
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Menyatakan biodata pengarang sama ada latar belakang, pendidikan, karya dan anugerah yang diperoleh.
2.        Menceritakan sinopsis novel yang dikaji dengan menggunakan ayat sendiri.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.1 : Aras 1 (ii)
  7.0  :   7.3  : Aras 1 (iii)
AKTIVITI
1.        Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang biodata penulis dan isi penting pada novel yang dikaji.
2.        Sesi bercerita.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA  :    sintaksis
KOSA KATA      :    cyborg, mikrocip, mutant, hologram
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU    :   ICT
NILAI   :   bijaksana, kasih sayang, prihatin
BBM    :    Buku Teks Novel Di Sebalik Dinara
ABM    :    Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
merumuskan, meringkaskan
REFLEKSI
Majoriti pelajar sudah membaca novel. Soalan-soalan mudah yang berkaitan dengan novel dapat dijawab oleh pelajar dengan mudah.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : RABU
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
11.02.2015
TINGKATAN
4K6 ( 0705 - 0815 )
4S3  ( 1130 – 1240 ) )
TAJUK
NOVEL MELUNAS RINDU  :  Tema
                                                     Persoalan
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Mengenal pasti tema novel yang dikaji dan menjelaskannya.
2.        Menjelaskan sekurang-kurangnya enam persoalan novel.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.4 : Aras 1 (iii)
  7.0  :   7.3  : Aras 1 (iii)
AKTIVITI
1.        Secara berpasangan, pelajar diminta untuk mencari beberapa maklumat.
2.        Pelajar membentangkan hasil perbincangan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.          Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.    Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA  :    kata kata
KOSA KATA      :   virus, prototaip, DNA
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU    :    ICT
NILAI   :    bijaksana, kasih sayang, ketekunan
BBM     :   Buku Teks Novel Di Sebalik Dinara
ABM     :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menganalisis
REFLEKSI
Setelah diterangkan beberapa perkara, pelajar berjaya menyatakan beberapa maklumat yang berkenaan.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
11.02.2015
TINGKATAN
5S2
MASA
0945 - 1055
TAJUK
TATABAHASA
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membina ayat dengan betul dan gramatis daripada perkataan yang diberi.
2.        Menggabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
3.        Mengenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan, istilah dan bahasa yang terdapat dalam ayat dan membetulkannya.
4.        Menyatakan peribahasa yang sesuai dengan situasi yang diberikan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0 : 7.2 :  Aras 2 ( ii )
2.0 : 2.7 :  Aras 1  (v)
AKTIVITI
1.        Guru memberi penjelasan tentang cara-cara membuat latihan.
2.        Pelajar membuat latihan tatabahasa.
3.        Perbincangan jawapan kepada latihan tatabahasa.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Sintaksis
KOSA KATA      :   hampa,
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :  Kemasyarakatan
NILAI  :  hemah tinggi, kerjasama, rasional
BBM   :   lembaran edaran
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Pelajar tidak mengalami kesukaran untuk menyelesaikan masalah tatabahasa dan perbincangan jawapan berjaya dilakukan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : KHAMIS
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
12.02.2015
TINGKATAN
4K6
MASA
0705 - 0815
TAJUK
PUISI TRADISIONAL  :  Syair Bidasari
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Melafazkan syair dengan gaya dan intonasi yang betul.
2.        Menyatakan maksud setiap rangkap pantun.
3.        Menjelaskan tema pantun yang dikaji.
4.        Mengenal pasti sekurang-kurangnya empat persoalan syair yang dikaji.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.5  :  Aras 1 ( i )
10.0  :  10.4  :  Aras 1 ( iii )
AKTIVITI
1.        Pelajar melafazkan syair..
2.        Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang beberapa maklumat penting daripada syair yang dikaji.
KEMAHIRAN BAHASA
1.    Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.    Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  Diksi
KOSA KATA      :   halifah, ngadil, bahari, senteri, gurda
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :   Pendidikan Moral
NILAI  :   bijaksana, keadilan, amanah
BBM   :   Buku Teks Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengenal pasti sebab akibat
REFLEKSI
Syair agak mudah. Pelajar dapat memahaminya tetapi memerlukan bimbingan untuk mengenal pasti maklumat yang diperlukan.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
12.02.2015
TINGKATAN
5S2
MASA
0945 - 1055
TAJUK
KARANGAN RESPONS TERBUKA  :  Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk membentuk akhlak yang terpuji dalam diri seseorang.
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca soalan dengan teliti untuk menentukan jenis karangan dan kehendak tugasan.
2.        Menyatakan sekurang-kurangnya  lima usaha yang dapat dilakukan untuk membentuk akhlak yang terpuji dalam diri seseorang.
3.        Menyatakan maklumat penting dalam setiap perenggan pengenalan, huraian isi dan penutup berdasarkan kehendak tugasan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca soalan dan menyatakan jenis karangan serta kehendak tugasan.
2.        Pelajar dibahagikan kepada tujuh kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki untuk mengenal pasti maklumat penting pada idea/isi yang telah dibincangkan.
3.        Pelajar membentangkan hasil perbincangan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.    Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.    Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   kata kerja
KOSA KATA      :    kolaborasi, solusi, ditarbiah
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Pendidikan Islam/Moral
NILAI  :   kerjasama, kasih sayang, rasional
BBM   :   Papan tulis, kad manila
ABM   :   Soalan dan Penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengenal pasti sebab akibat
Menjana idea
REFLEKSI
Perbentangan berjaya dilaksanakan. Pelajar turut diedarkan contoh karangan lengkap tentang topik yang dibincangkan sebagai panduan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : JUMAAT
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
13.02.2015
TINGKATAN
4S3
MASA
0705 - 0815
TAJUK
PUISI TRADISIONAL  :  Syair Bidasari
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.       Melafazkan syair dengan gaya dan intonasi yang betul.
2.       Menyatakan maksud setiap rangkap pantun.
3.       Menjelaskan tema pantun yang dikaji.
4.       Mengenal pasti sekurang-kurangnya empat persoalan syair yang dikaji.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.5  :  Aras 1 ( i )
10.0  :  10.4  :  Aras 1 ( iii )
AKTIVITI
1.    Pelajar melafazkan syair..
2.    Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang beberapa maklumat penting daripada syair yang dikaji.
KEMAHIRAN BAHASA
1.       Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.       Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  Diksi
KOSA KATA      :   halifah, ngadil, bahari, senteri, gurda
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :   Pendidikan Moral
NILAI  :   bijaksana, keadilan, amanah
BBM   :   Buku Teks Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengenal pasti sebab akibat
REFLEKSI
Syair agak mudah. Pelajar dapat menyatakan banyak maklumat yang berkaitan dengan syair yang dikaji.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
13.02.2015
TINGKATAN
5K1
MASA
0940 - 1040
TAJUK
KARANGAN RESPONS TERBUKA  :  Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk membentuk akhlak yang terpuji dalam diri seseorang.
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.       Membaca soalan dengan teliti untuk menentukan jenis karangan dan kehendak tugasan.
2.       Menyatakan sekurang-kurangnya  lima usaha yang dapat dilakukan untuk membentuk akhlak yang terpuji dalam diri seseorang.
3.       Menyatakan maklumat penting dalam setiap perenggan pengenalan, huraian isi dan penutup berdasarkan kehendak tugasan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.       Pelajar membaca soalan dan menyatakan jenis karangan serta kehendak tugasan.
2.       Pelajar dibahagikan kepada tujuh kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki untuk mengenal pasti maklumat penting pada idea/isi yang telah dibincangkan.
3.       Pelajar membentangkan hasil perbincangan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.    Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.    Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   kata kerja
KOSA KATA      :    kolaborasi, solusi, ditarbiah
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Pendidikan Islam/Moral
NILAI  :   kerjasama, kasih sayang, rasional
BBM   :   Papan tulis, kad manila
ABM   :   Soalan dan Penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengenal pasti sebab akibat
Menjana idea
REFLEKSI
Perbentangan berjaya dilaksanakan. Pelajar turut diedarkan contoh karangan lengkap tentang topik yang dibincangkan sebagai panduan.