RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Saturday, October 11, 2014

MINGGU 39
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : ISNIN
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
06.10.2014
TINGKATAN
4S2 ( 0705 – 0815 )
5S1 ( 0815 – 0925 )
4K1 ( 1130 – 1240 )
TAJUK
CUTI UMUM
HARI RAYA AIDILADHA
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : SELASA
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
07.10.2014
TINGKATANa
5K9
MASA
0705- 0815
TAJUK
ULANGKAJI : SAJAK TING 5
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca dan memahami beberapa sajak daripada Antologi Dirgahayu Bahasaku.
2.        Mengenal pasti kehendak tugasan.
3.        Menjawab soalan pemahaman sajak dengan betul dan ayat yang lengkap.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.4  :  Aras 1 ( iii )
 1.0   :   1.2   :  Aras 1 ( ii )
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca sajak.
2.        Pelajar membuat latihan pemahaman pengukuhan sajak.
3.        Perbincangan jawapan bagi latihan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  kata nama
KOSA KATA      :  kecek, visa, fiil, dangkal
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Pendidikan Moral/Pendidikan Islam, Ekonomi
NILAI  :   amanah, ketekunan, bijaksana, tanggungjawab
BBM   :   Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah.
Menjana idea
REFLEKSI
Pelajar hanya diminta menjawab dua daripada empat puisi yang diajukan. Pelajar agak lemah walaupun telah didpermudahkan soalan. Jadi, guru memberi jawapan, pelajar diminta menulis dalam ayat yang lengkap.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
07.10.2014
TINGKATAN
4K1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

BAHASA MELAYU 1
0710 - 0925
( 2 JAM 15 MINIT )
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : RABU
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
08.10.2014
TINGKATAN
4K1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

BAHASA INGGERIS 1
0740 – 0925
( I JAM 45 MINIT )

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
08.10.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0945 - 1055
TAJUK
ULANGKAJI : SAJAK TING 5
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca dan memahami beberapa sajak daripada Antologi Dirgahayu Bahasaku.
2.        Mengenal pasti kehendak tugasan.
3.        Menjawab soalan pemahaman sajak dengan betul dan ayat yang lengkap.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.4  :  Aras 1 ( iii )
 1.0   :   1.2   :  Aras 1 ( ii )
AKTIVITI
1.          Pelajar membaca sajak.
2.          Pelajar membuat latihan pemahaman pengukuhan sajak.
3.          Perbincangan jawapan bagi latihan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.          Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.          Kemahiran membaca.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  kata nama
KOSA KATA      :  kecek, visa, fiil, dangkal
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Pendidikan Moral/Pendidikan Islam, Ekonomi
NILAI  :   amanah, ketekunan, bijaksana, tanggungjawab
BBM   :   Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah.
Menjana idea
REFLEKSI
Pelajar telahpun diedarkan soalan latihan sebagai kerja rumah dan di kelas hanya membincangkan jawapan bagi setiap latihan. Pelajar didapati menghadapi sedikit masalah untuk menjawab soalan berbentuk memahami puisi.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
08.10.2014
TINGKATAN
4S2
MASA
1130 - 1240
TAJUK
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

BAHASA INGGERIS II
1040 – 1240
( 2 JAM )
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : KHAMIS
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
09.10.2014
TINGKATAN
4S2
MASA
0815 – 0925
TAJUK
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

PENDIDIKAN ISLAM
0725 – 0925
( 2 JAM )

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
09.10.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
1130 - 1240
TAJUK
ULANGKAJI : Prosa Klasik Antologi Harga Remaja ( Ting. 4 )
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca dan memahami beberapa petikan Prosa Klasik daripada Antologi Harga Remaja.
2.        Mengenal pasti kehendak tugasan.
3.        Menjawab soalan pemahaman Prosa Klasik dengan betul dan ayat yang lengkap.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.4  :  Aras 1 ( iii )
 1.0   :   1.2   :  Aras 1 ( ii )
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca petikan Prosa Klasik.
2.        Pelajar membuat latihan pemahaman pengukuhan Prosa Klasik.
3.        Perbincangan jawapan kepada latihan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  Bahasa Klasik
KOSA KATA      :  jubung, menjengah, gemala, cita
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Pendidikan Moral/Pendidikan Islam, Sejarah, Ekonomi
NILAI  :   berdikari, hormat-menghormati, kasih sayang
BBM   :   Buku Teks Antologi Harga Remaja
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah.
Menjana idea
REFLEKSI
Pelajar menghadapi masalah untuk menukar ayat Bahasa Klasik kepada Bahasa Melayu moden dan menjawab soalan berbentuk KBAT.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : JUMAAT
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
10.10.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0815 – 0925
TAJUK
ULANGKAJI : Prosa Klasik Antologi Harga Remaja dan Antologi Dirgahayu Bahasaku
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca dan memahami beberapa petikan Prosa Klasik daripada Antologi Harga Remaja dan Dirgahayu Bahasaku.
2.        Mengenal pasti kehendak tugasan.
3.        Menjawab soalan pemahaman Prosa Klasik dengan betul dan ayat yang lengkap.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.4  :  Aras 1 ( iii )
 1.0   :   1.2   :  Aras 1 ( ii )
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca petikan Prosa Klasik.
2.        Pelajar membuat latihan pemahaman pengukuhan Prosa Klasik.
3.        Perbincangan jawapan bagi latihan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  Bahasa Klasik
KOSA KATA :  jubung, menjengah, gemala, cita, biti-biti, penjajap
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Pendidikan Moral/Pendidikan Islam, Sejarah, Ekonomi
NILAI  :   berdikari, hormat-menghormati, kasih sayang
BBM   :   Buku Teks Antologi Harga Remaja
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah.
Menjana idea
REFLEKSI
Pelajar telahpun diedarkan soalan latihan sebagai kerja rumah dan di kelas hanya membincangkan jawapan bagi setiap latihan. Pelajar didapati menghadapi sedikit masalah untuk memahami dan menukar ayat bahasa klasik kepada Bahasa Melayu moden.


MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
10.10.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
0940 - 1040
TAJUK
ULANGKAJI : Prosa Klasik Antologi Dirgahayu Bahasaku
( Ting. 5 )
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca dan memahami beberapa petikan Prosa Klasik daripada Antologi Dirgahayu Bahasaku
2.        Mengenal pasti kehendak tugasan.
3.        Menjawab soalan pemahaman Prosa Klasik dengan betul dan ayat yang lengkap.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.4  :  Aras 1 ( iii )
 1.0   :   1.2   :  Aras 1 ( ii )
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca petikan Prosa Klasik.
2.        Pelajar membuat latihan pemahaman pengukuhan Prosa Klasik.
3.        Perbincangan jawapan kepada latihan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  Bahasa Klasik
KOSA KATA      :  gemala, biti-biti, penjajap
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Pendidikan Moral/Pendidikan Islam, Sejarah, Ekonomi
NILAI  :   keberanian, kasih sayang, kerjasama, keadilan
BBM   :   Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah.
Menjana idea
REFLEKSI
Pelajar menghadapi masalah untuk memahami Bahasa Klasik. Pelajar dibimbing untuk mengenal pasti jawapan daripada petikan dan menulis jawapan dalam ayat yang lengkap.