RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Monday, November 10, 2014

MINGGU 46
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : ISNIN-JUMAAT
TARIKH  : 10-14 NOVEMBER 2014
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
10 - 14 NOVEMBER 2014
TINGKATAN
4S2
4K1
TAJUK
PELAJAR TINGKATAN 4S1- 4K3
BERCUTI SEMPENA
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
10 - 14 NOVEMBER 2014
TINGKATAN
5S1
5K9
TAJUK
PELAJAR TINGKATAN LIMA
MENDUDUKI PEPERIKSAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
MINGGU 47
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : ISNIN-JUMAAT
TARIKH  : 17-21 NOVEMBER 2014
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
17 - 21 NOVEMBER 2014
TINGKATAN
4S2
4K1
TAJUK
MESYUARAT DI PPD MIRI
17 – 20 NOVEMBER 2014

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
17 - 21 NOVEMBER 2014
TINGKATAN
5S1
5K9
TAJUK
PELAJAR TINGKATAN LIMA
MENDUDUKI PEPERIKSAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA


Sunday, November 9, 2014

MINGGU 45
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : ISNIN
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
03.11.2014
TINGKATAN
4S2 ( 0705 – 0815 )
4K1 ( 1130 – 1240 )
TAJUK
ULANGKAJI :  Novel Melunas Rindu
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Menceritakan secara ringkas tentang novel yang pernah dikaji.
2.        Membaca beberapa contoh soalan pemahaman novel dan menyatakan kehendak tugasan.
3.        Menyatakan beberapa contoh jawapan bagi setiap soalan yang diajukan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.4  :  Aras 1 ( iii )
 1.0   :   1.2   :  Aras 1 ( ii )
AKTIVITI
1.        Pelajar bercerita.
2.        Dalam bentuk kumpulan, pelajar diminta berbincang tentang jawapan bagi setiap soalan yang diajukan.
3.        Setiap kumpulan membentangkan jawapan masing-masing.
 KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  Kata Nama
KOSA KATA :  konflik, saspens
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Pendidikan Moral/Pendidikan Islam, Sejarah, Ekonomi
NILAI  :   berdikari, hormat-menghormati, kasih sayang
BBM   :   Buku Teks Melunas Rindu
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah.
Menjana idea
REFLEKSI
Setiap kumpulan berjaya membentang jawapan kumpulan masing-masing dan rakan-rakan yang lain turut menambah cadangan jawapan lain yang sesuai.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
03.11.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
PELAJAR TINGKATAN LIMA
MENDUDUKI PEPERIKSAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : SELASA
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
04.11.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
0705- 0815
TAJUK
PELAJAR TINGKATAN LIMA
MENDUDUKI PEPERIKSAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
04.11.2014
TINGKATAN
4K1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
RUMUSAN : Musibah-musibah Yang Berpunca daripada Kemusnahan Hutan dan Langkah-langkah pemuliharaan hutan.
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca petikan dengan teliti dan kemudiannya memberi ulasan tentang petikan yang diberi.
2.        Mencatat  sekurang-kurangnya sepuluh musibah yang berpunca daripada kemusnahan hutan dan empat langkah pemuliharaan hutan.
3.        Membuat rumusan mengikut format yang betul.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0  :  7.1  :  Aras 1 ( i )
8.0  :  8.1  :  Aras 1 ( i )
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca petikan dan menjawab beberapa soalan mudah daripada petikan.
2.        Pelajar mencatat isi tersurat dan isi tersirat.
3.        Dalam bentuk kumpulan, pelajar menulis rumusan dengan format yang betul.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Kata Nama
KOSA KATA      :   gondol, keladak, tekukur
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Geografi
NILAI  :  kerjasama, prihatin, tanggungjawab
BBM   :   lembaran edaran
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
merumuskan, meringkaskan
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Setiap kumpulan berjaya menyiapkan rumusan mengikut format yang betul dan perbincangan jawapan yang betul berjaya dilakukan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : RABU
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
05.11.2014
TINGKATAN
4K1
MASA
0815 – 0925
TAJUK
Program NILAM
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca sekurang-kurangnya sebuah buku cerita yang nipis.
2.        Menulis ulasan tentang buku cerita yang telah dibaca.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca buku cerita secara senyap.
2.        Pelajar menulis ulasan buku.
KEMAHIRAN BAHASA
1.          Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   sintaksis
KOSA KATA      :   ulasan, sinopsis
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Kesusasteraan Melayu
NILAI  :   menghargai, kasih sayang, kerjasama
BBM   :   Buku Cerita, Buku Nilam
ABM   :   Pusat Sumber
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Membuat kesimpulan
REFLEKSI
Semua pelajar yang membawa buku NILAM berjaya menulis ulasan yang diminta.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
05.11.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0945 – 1055
TAJUK
PELAJAR TINGKATAN LIMA
MENDUDUKI PEPERIKSAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
05.11.2014
TINGKATAN
4S2
MASA
1130 – 1240
TAJUK
RUMUSAN : Musibah-musibah Yang Berpunca daripada Kemusnahan Hutan dan Langkah-langkah pemuliharaan hutan.
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca petikan dengan teliti dan kemudiannya memberi ulasan tentang petikan yang diberi.
2.        Mencatat  sekurang-kurangnya sepuluh musibah yang berpunca daripada kemusnahan hutan dan empat langkah pemuliharaan hutan.
3.        Membuat rumusan mengikut format yang betul.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0  :  7.1  :  Aras 1 ( i )
8.0  :  8.1  :  Aras 1 ( i )
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca petikan dan menjawab beberapa soalan mudah daripada petikan.
2.        Pelajar mencatat isi tersurat dan isi tersirat.
3.        Dalam bentuk kumpulan, pelajar menulis rumusan dengan format yang betul.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Kata Nama
KOSA KATA      :   gondol, keladak, tekukur
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Geografi
NILAI  :  kerjasama, prihatin, tanggungjawab
BBM   :   lembaran edaran
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
merumuskan, meringkaskan
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Setiap kumpulan berjaya menyiapkan rumusan mengikut format yang betul dan perbincangan jawapan yang betul berjaya dilakukan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : KHAMIS
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
06.11.2014
TINGKATAN
4S2
MASA
0815 – 0925
TAJUK
Program NILAM
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.          Membaca sekurang-kurangnya sebuah buku cerita yang nipis.
2.          Menulis ulasan tentang buku cerita yang telah dibaca.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca buku cerita secara senyap.
2.        Pelajar menulis ulasan buku.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   sintaksis
KOSA KATA      :   ulasan, sinopsis
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Kesusasteraan Melayu
NILAI  :   menghargai, kasih sayang, kerjasama
BBM   :   Buku Cerita, Buku Nilam
ABM   :   Pusat Sumber
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Membuat kesimpulan
REFLEKSI
Semua pelajar yang membawa buku NILAM berjaya menulis ulasan yang diminta.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
06.11.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
1130 - 1240
TAJUK
PELAJAR TINGKATAN LIMA
MENDUDUKI PEPERIKSAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : JUMAAT
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
07.11.2014
TINGKATAN
5S1 ( 0815 – 0925 )
5K9 ( 0940 – 1040 )
TAJUK
PELAJAR TINGKATAN LIMA
MENDUDUKI PEPERIKSAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA