RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Friday, September 12, 2014

MINGGU 35
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : ISNIN
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
08.09.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
GURINDAM MAK SI RANDANG
SAJAK TIBA WAKTUNYA
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Melafazkan kedua-dua puisi  yang dikaji dengan gaya dan intonasi yang betul.
2.        Menyatakan maksud setiap rangkap puisi dengan menggunakan ayat sendiri.
3.        Menjelaskan tema dan sekurang-kurangnya empat persoalan yang dikaji.
4.        Menjawab beberapa soalan pemahaman secara spontan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.1  :  Aras 1 ( iii )
10.0  :  10.5  :  Aras 1 ( i )
AKTIVITI
1.        Dalam bentuk kumpulan, pelajar membentangkan maklumat tentang puisi yang dikaji.
2.        Pelajar bersoal jawab sesama sendiri.
3.        Guru mengulas hasil perbentangan pelajar.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Kata adjektif
KOSA KATA      :   ditanakkan, tunas, siber, mengacung
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Ekonomi, Pendidikan Moral
NILAI  :   rasional, hemah tinggi, kasih sayang, rasional
BBM   :   Buku Teks Antologi Harga Remaja
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Perbentangan berjaya dilaksanakan. Berlakunya sesi soal jawab antara pelajar. Guru turut menambah maklumat agar hasil perbentangan lebih difahami.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
08.09.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0815 - 0925
TINGKATAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

MATEMATIK TAMBAHAN
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : SELASA
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
09.09.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
0705- 0815
TAJUK
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

Pelajar membuat latihan persediaan untuk menduduki peperiksaan  Pendidikan Seni 2

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
09.09.2014
TINGKATAN
4K1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
TATABAHASA
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membina ayat dengan betul dan gramatis daripada perkataan yang diberi.
2.        Membina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang betul.
3.        Mengenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan, istilah dan bahasa yang terdapat dalam ayat dan membetulkannya.
4.        Menulis ayat berdasarkan setiap peribahasa yang diberikan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0 : 7.2 :  Aras 2 ( ii )
2.0 : 2.7 :  Aras 1  (v)
AKTIVITI
1.        Guru memberi penjelasan tentang cara-cara membuat latihan.
2.        Pelajar membuat latihan tatabahasa.
3.        Perbincangan jawapan latihan tatabahasa.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Sintaksis
KOSA KATA      :    gerigi, kemuncup, delegasi, resmi
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Kemasyarakatan
NILAI  :  kebersihan fizikal dan mental, kerjasama, rasional
BBM   :   buku kerja
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Secara keseluruhannya, pelajar boleh menyelesaikan masalah tatabahasa yang diberi tetapi tidak sempat menyiapkan latihan yang diberikan. Perbincangan dilakukan hari berikutnya.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : RABU
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
10.09.2014
TINGKATAN
4K1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
KARANGAN RESPONS TERBUKA  :  Ciri-ciri Sahabat Yang Baik.
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.      Membaca gurindam dan soalan dengan teliti untuk menentukan jenis karangan dan kehendak tugasan.
2.      Menyatakan sekurang-kurangnya  lima ciri sahabat yang menjadi pilihan pelajar.
3.      Menyatakan maklumat penting dalam setiap perenggan pengenalan, huraian isi dan penutup berdasarkan kehendak tugasan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.      Pelajar membaca gurindam dan soalan serta menyatakan jenis karangan serta kehendak tugasan.
2.      Secara berkumpulan, pelajar menyatakan satu ciri sahabat yang baik dan menjelaskan sebab-sebabnya.
3.      Setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan.
4.      Guru mengulas dan menambah maklumat yang sesuai.
KEMAHIRAN BAHASA
1.   Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.   Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   kata adjektif
KOSA KATA      :    intihanya, globalisasi
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Kesusasteraan Melayu
NILAI  :   setia kawan, ketaatan, kasih sayang
BBM   :   Papan tulis, kad manila
ABM   :   Soalan dan Penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengenal pasti sebab akibat
Menjana idea
REFLEKSI
Setiap kumpulan berjaya membentangkan ciri sahabat yang baik. Ciri-ciri ada dinyatakan tetapi huraiannya terlalu ringkas. Guru terpaksa membantu menambah maklumat yang sepatutnya.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
10.09.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0945 - 1055
TAJUK
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

KIMIA 2
1010 – 1240
( 2 JAM 30 MINIT )

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
10.09.2014
TINGKATAN
4S2
MASA
1130 - 1240
TAJUK
TATABAHASA
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membina ayat dengan betul dan gramatis daripada perkataan yang diberi.
2.        Membina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang betul.
3.        Mengenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan, istilah dan bahasa yang terdapat dalam ayat dan membetulkannya.
4.        Menulis ayat berdasarkan setiap peribahasa yang diberikan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0 : 7.2 :  Aras 2 ( ii )
2.0 : 2.7 :  Aras 1  (v)
AKTIVITI
1.        Guru memberi penjelasan tentang cara-cara membuat latihan.
2.        Pelajar membuat latihan tatabahasa.
3.        Perbincangan jawapan latihan tatabahasa.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Sintaksis
KOSA KATA      :    gerigi, kemuncup, delegasi, resmi
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Kemasyarakatan
NILAI  :  kebersihan fizikal dan mental, kerjasama, rasional
BBM   :   buku kerja
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Secara keseluruhannya, pelajar boleh menyelesaikan masalah tatabahasa yang diberi. Perbincangan berjaya dilaksanakan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : KHAMIS
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
11.09.2014
TINGKATAN
4S2
MASA
0815 - 0925
TAJUK
KARANGAN RESPONS TERBUKA  :  Ciri-ciri Sahabat Yang Baik.
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca gurindam dan soalan dengan teliti untuk menentukan jenis karangan dan kehendak tugasan.
2.        Menyatakan sekurang-kurangnya  lima ciri sahabat yang menjadi pilihan pelajar.
3.        Menyatakan maklumat penting dalam setiap perenggan pengenalan, huraian isi dan penutup berdasarkan kehendak tugasan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca gurindam dan soalan serta menyatakan jenis karangan serta kehendak tugasan.
2.        Secara berkumpulan, pelajar menyatakan satu ciri sahabat yang baik dan menjelaskan sebab-sebabnya.
3.        Setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan.
4.        Guru mengulas dan menambah maklumat yang sesuai.
KEMAHIRAN BAHASA
1.    Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.    Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   kata adjektif
KOSA KATA      :    intihanya, globalisasi
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Kesusasteraan Melayu
NILAI  :   setia kawan, ketaatan, kasih sayang
BBM   :   Papan tulis, kad manila
ABM   :   Soalan dan Penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengenal pasti sebab akibat
Menjana idea
REFLEKSI
Setiap kumpulan berjaya membentangkan ciri sahabat yang baik. Ada kumpulan yang berjaya menghuraikan isi dengan baik dan ada kumpulan huraiannya agak longgar. Guru membetul dan menambah maklumat yang sesuai.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
11.09.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
1130 - 1240
TAJUK
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

SAINS 2
1010 – 1240
( 2 JAM 30 MINIT )
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : JUMAAT
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
12.09.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0815 – 0925
TAJUK
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

BIOLOGI 2
0805 - 0935
( 1 JAM 30 MINIT )


MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
12.09.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
0940 - 1040
TAJUK
Program NILAM
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.          Membaca sekurang-kurangnya sebuah buku cerita yang nipis @ suratkhabar.
2.          Menulis ulasan tentang buku cerita yang telah dibaca.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.    Pelajar membaca buku cerita secara senyap.
2.    Pelajar menulis ulasan buku.
KEMAHIRAN BAHASA
1.             Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   sintaksis
KOSA KATA      :   ulasan, sinopsis
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Kesusasteraan Melayu
NILAI  :   menghargai, kasih sayang, kerjasama
BBM   :   Buku Cerita, Buku Nilam, suratkhabar
ABM   :   Pusat Sumber
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Membuat kesimpulan
REFLEKSI
Semua pelajar dipastikan membaca mana-mana bahan bacaan yang sesuai.