RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Thursday, January 13, 2011

RPH ( minggu 2 )

MINGGU 2 ( 10 - 14.01.2011 )

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI : ISNIN

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

10.01.2011

KELAS

5S1

MASA

0705 - 0815

TAJUK

PUISI TRADISIONAL : Pantun Enam Kerat

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Melafazkan pantun dengan nada dan intonasi yang betul.

2. Memberi maksud setiap rangkap pantun dengan menggunakan ayat sendiri.

3. Menyenaraikan sekurang-kurangnya empat nilai murni yang terdapat dalam puisi yang dikaji.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

10.0 : 10.1 : Aras 1 ( v )

9.0 : 9.1 : Aras 1 ( i )

AKTIVITI

1. Pelajar melafazkan puisi dengan gaya dan intonasi yang betul.

2. Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang beberapa maklumat yang berkaitan dengan puisi.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : Bahasa Klasik

KOSA KATA : kemirau, kotai

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pendidikan Moral

NILAI : kasih sayang, keberanian, rasional

KNT : menjana idea

REFLEKSI

Pelajar boleh mengenal pasti nilai murni yang terdapat dalam pantun


 

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

10.01.2011

KELAS

4S3

MASA

0945 - 1055

TAJUK

PUISI TRADISIONAL : Pantun Empat Kerat ( Budi )

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

 1. Menjelaskan maksud pantun.
 2. Melafazkan pantun dengan gaya dan intonasi yang betul.
 3. Memberi maksud setiap rangkap pantun dengan menggunakan ayat sendiri.
 4. Menjawab tiga soalan pemahaman pantun dengan betul dan ayat yang lengkap.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

10.0 : 10.1 : Aras 1 ( v )

9.0 : 9.1 : Aras 1 ( i )

AKTIVITI

 1. Pelajar melafazkan puisi dengan gaya dan intonasi yang betul.
 2. Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang maksud pantun.
 3. Pelajar menyalin contoh soalan dan cara menjawab soalan pemahaman KOMSAS yang betul.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : Bahasa Klasik

KOSA KATA :

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pendidikan Moral

NILAI : kasih sayang, hemah tinggi, menghargai

KNT : Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan

REFLEKSI

Pelajar berjayan mencatat nota dan menyalin contoh soalan pemahaman yang betul.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI : SELASA

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

11.01.2011

KELAS

5S1

MASA

0705 - 0815

TAJUK

RUMUSAN DAN PEMAHAMAN : Kesan-kesan buruk penggunaan kad kredit dan usaha menanganinya.

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Membaca petikan dengan teliti dan kemudiannya memberi ulasan tentang petikan yang diberi.

2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya lima keburukan penggunaan kad kredit kepada penggunanya.

3. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga cara untuk menangani masalah pengunaan kad kredit.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

7.0 : 7.1 : Aras 1 ( i )

8.0 : 8.1 : Aras 1 ( i )

AKTIVITI

 1. Pelajar membaca petikan dan memberi ulasan tentang petikan yang diberi.
 2. Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang isi tersurat dan isi tersirat.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : sintaksis

KOSA KATA :

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Ekonomi

NILAI : rasional, kesederhanaan

KNT : merumuskan, meringkaskan

REFLEKSI

Semua pelajar berjaya mencatat isi tersurat dan isi tersirat dan jawapan pemahaman yang betul.


 

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

11.01.2011

KELAS

5K5 ( 0815 – 0925 )

5K4 ( 1020 – 1130 )

TAJUK

PUISI TRADISIONAL : Pantun Enam Kerat

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Melafazkan pantun dengan nada dan intonasi yang betul.

2. Memberi maksud setiap rangkap pantun dengan menggunakan ayat sendiri.

3. Menyenaraikan sekurang-kurangnya empat nilai murni yang terdapat dalam puisi yang dikaji.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

10.0 : 10.1 : Aras 1 ( v )

9.0 : 9.1 : Aras 1 ( i )

AKTIVITI

1. Pelajar melafazkan puisi dengan gaya dan intonasi yang betul.

2. Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang beberapa maklumat yang berkaitan dengan puisi.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : Bahasa Klasik

KOSA KATA : kemirau, kotai

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pendidikan Moral

NILAI : kasih sayang, keberanian, rasional

KNT : menjana idea

REFLEKSI

Pelajar boleh mengenal pasti nilai murni yang terdapat dalam pantun dengan bantuan guru.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI : RABU

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

12.01.2011

KELAS

5K5 ( 0815 – 0925 )

5K4 ( 1130 – 1240 )

TAJUK

RUMUSAN DAN PEMAHAMAN : Faedah permainan tradisional dan langkah-langkah untuk menghidupkan permainan tradisional kembali

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya enam faedah permainan tradisional dan dua langkah untuk menghidupkan permainan tradisional kembali.

2. Membuat rumusan dengan fomat yang betul.

3. Menjawab soalan pemahaman dengan betul dalam ayat yang lengkap.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

7.0 : 7.1 : Aras 1 ( i )

8.0 : 8.1 : Aras 1 ( i )

AKTIVITI

 1. Pelajar menyenaraikan tentang isi tersurat dan isi tersirat daripada petikan.
 2. Pelajar membuat rumusan dan jawapan pemahaman yang betul.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : sintaksis

KOSA KATA : riadah, hambar

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Sejarah

NILAI : semangat bermasyarakat, keyakinan, menghargai

KNT : merumuskan, meringkaskan

REFLEKSI

Semua pelajar dipastikan menyalin pembetulan rumusan dan pemahaman dengan cara yang betul dan tepat.


 

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

12.01.2011

KELAS

4S3

MASA

1020 - 1130

TAJUK

Pengenalan kepada Rumusan dan Pemahaman

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Menyenaraikan cara-cara membuat rumusan yang betul berdasarkan petikan yang diberi.

2. Menjelaskan perkara yang perlu diberi perhatian semasa menjawab soalan pemahaman petikan rumusan.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

10.0 : 10.4 : Aras 3 ( ii )

10.0 : 10.6 : Aras 1 ( v )

AKTIVITI

1. Guru menjelaskan cara-cara membuat rumusan dan menjawab soalan pemahaman yang betul.

2. Pelajar diminta menyalin nota.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : sintaksis

KOSA KATA : kerenah, kekangan

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pengajian Am

NILAI : ketekunan kerjasama, kerajinan

KNT : mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan

REFLEKSI

Pelajar telah mencatat maklumat yang dikehendaki oleh guru

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI : KHAMIS

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

13.01.2011

KELAS

4S3

MASA

0815 - 0925

TAJUK

KARANGAN RESPONS TERBUKA : Pengenalan kepada karangan

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Menyatakan beberapa syarat menjawab karangan respons terbuka.

2. Menjelaskan kelima-lima demensi karangan bahagian B.

3. Menyenaraikan kriteria-kriteria penskoran cemerlang untuk menghasilkan karangan bahagian berkenaan.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

2.0 : 2.7 : Aras 1 (v)

8.0 : 8.2 : Aras 1 (ii)

AKTIVITI

1. Guru memberi penerangan kepada pelajar.

2. Pelajar membuat catatan.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : Morfologi

KOSA KATA : relevan, bervariasi, pengolahan

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : kemasyarakatan

NILAI : ketekunan, kerjasama

KNT : menyusun atur

REFLEKSI

Pelajar dipastikan menyalin nota dan contoh karangan Bahagian B


 

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

13.01.2011

KELAS

5S1

MASA

0945 - 1055

TAJUK

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN : Punca-punca Pencemaran Sungai

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Meneliti gambar yang diberi dan memberi ulasan tentang gambar rajah berkenaan.

2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga punca sungai tercemar.

3. Mengenal pasti setiap maklumat yang perlu ada dalam perenggan pendahuluan, idea dan penutup.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

2.0 : 2.4 : Aras 1 (ii)

7.0 : 7.1 : Aras 1 (i)

AKTIVITI

 1. Pelajar meneliti gambar dan menyatakan kehendak tugasan.
 2. Guru menerangkan beberapa maklumat yang perlu ada dalam perenggan pengenalan, idea dan penutup serta cara mencari maklumat berkenaan.
 3. Pelajar membuat karangan berdasarkan rangka karangan yang telah dihasilkan bersama-sama guru.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : sintaksis

KOSA KATA : Dasawarsa, iktisar

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Geografi

NILAI : kerjasama, kebersihan fizikal dan mental

KNT : mengenal pasti idea utama dan idea sokongan

REFLEKSI

Pelajar mencatat maklumat penting yang telah dibincangkan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI : JUMAAT

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

14.01.2011

KELAS

5K4 ( 0815 – 0925 )

5K5 ( 1040 – 1140 )

TAJUK

KARANGAN RESPONS TERBUKA : Pengenalan

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Membaca ketiga-tiga soalan karangan dengan teliti dan kemudiannya menyatakan demensi karangan tersebut.

2. Mengenal pasti topik setiap karangan.

3. Menyatakan fokus /kehendak soalan karangan berkenaan.

4. Menghasilkan sekurang-kurangnya satu perenggan pengenalan karangan.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

2.0 : 2.4 : Aras 1 (ii)

7.0 : 7.1 : Aras 1 (i)

AKTIVITI

1. Guru meminta pelajar membaca soalan-soalan karangan yang diberi.

2. Guru bersoal jawab dengan tentang topik dan fokus soalan karangan.

3. Pelajar membuat pengenalan karangan.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : Jenis-jenis ayat

KOSA KATA : topik. fokus

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pengajian Am, Sains

NILAI : rasional, kerajinan, kasih sayang

KNT : menjana idea

REFLEKSI

Pelajar boleh menyatakan topik dan fokus soalan karangan tetapi masih belum mahir untuk mengaplikasikannya untuk membuat pengenalan.


 

1 comment: