RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Thursday, January 13, 2011

RPH ( minggu 1)

MINGGU 1 ( 03 - 07.01.2011 )

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI : ISNIN

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

03.01.2011

KELAS

5S1

MASA

0705 - 0815

TAJUK

Pengenalan

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Menjelaskan beberapa perkara yang bakal dipelajari.

2. Menyatakan beberapa keperluan yang perlu disediakan untuk P&P .

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

10.0 : 10.4 : Aras 3 ( ii )

10.0 : 10.6 : Aras 1 ( v )

AKTIVITI

 1. Pelajar membuat catatan.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : Jenis-jenis ayat ( ayat perintah )

KOSA KATA : kriteria

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pendidikan Moral

NILAI : tanggungjawab, menghargai

KNT : mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan

REFLEKSI

Pelajar telah mencatat maklumat yang dikehendaki oleh guru


 

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

03.01.2011

KELAS

4S3

MASA

0945 - 1055

TAJUK

SEMUA PELAJAR TINGKATAN EMPAT MENGIKUTI PROGRAM

MINGGU ORIENTASI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI : SELASA

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

04.01.2011

KELAS

5S1

MASA

0705 - 0815

TAJUK

RUMUSAN DAN PEMAHAMAN : Faedah permainan tradisional dan langkah-langkah untuk menghidupkan permainan tradisional kembali

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Membaca petikan yang diberi dengan teliti, kemudian memberi ulasan tentang petikan berkenaan.

2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya enam faedah permainan tradisional dan dua langkah untuk menghidupkan permainan tradisional kembali.

3. Membuat rumusan dengan fomat yang betul.

4. Menjawab soalan pemahaman dengan betul dalam ayat yang lengkap.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

7.0 : 7.1 : Aras 1 ( i )

8.0 : 8.1 : Aras 1 ( i )

AKTIVITI

 1. Pelajar membaca petikan dan memberi ulasan tentang petikan yang diberi.
 2. Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang isi tersurat dan isi tersirat.
 3. Pelajar membuat rumusan dan jawapan pemahaman yang betul.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : sintaksis

KOSA KATA : riadah, hambar

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Sejarah

NILAI : semangat bermasyarakat, keyakinan, menghargai

KNT : merumuskan, meringkaskan

REFLEKSI

Semua pelajar berjaya mencatat isi tersurat dan isi tersirat dan jawapan pemahaman yang betul.


 

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

04.01.2011

KELAS

5K5 ( 0815 – 0925 )

5K4 ( 1020 – 1130 )

TAJUK

Pengenalan

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Menjelaskan beberapa perkara yang bakal dipelajari.

2. Menyatakan beberapa keperluan yang perlu disediakan untuk P&P .

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

10.0 : 10.4 : Aras 3 ( ii )

10.0 : 10.6 : Aras 1 ( v )

AKTIVITI

 1. Pelajar membuat catatan.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : Jenis-jenis ayat ( ayat perintah )

KOSA KATA : kriteria

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pendidikan Moral

NILAI : tanggungjawab, menghargai

KNT : mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan

REFLEKSI

Pelajar telah mencatat maklumat yang dikehendaki oleh guru

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI : RABU

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

05.01.2011

KELAS

5K5 ( 0815 – 0925 )

5K4 ( 1130 – 1240 )

TAJUK

RUMUSAN DAN PEMAHAMAN : Faedah permainan tradisional dan langkah-langkah untuk menghidupkan permainan tradisional kembali

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Membaca petikan yang diberi dengan teliti, kemudian memberi ulasan tentang petikan berkenaan.

2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya enam faedah permainan tradisional dan dua langkah untuk menghidupkan permainan tradisional kembali.

3. Membuat rumusan dengan fomat yang betul.

4. Menjawab soalan pemahaman dengan betul dalam ayat yang lengkap.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

7.0 : 7.1 : Aras 1 ( i )

8.0 : 8.1 : Aras 1 ( i )

AKTIVITI

 1. Pelajar membaca petikan dan memberi ulasan tentang petikan yang diberi.
 2. Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang isi tersurat dan isi tersirat.
 3. Pelajar membuat rumusan dan jawapan pemahaman yang betul.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : sintaksis

KOSA KATA : riadah, hambar

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Sejarah

NILAI : semangat bermasyarakat, keyakinan, menghargai

KNT : merumuskan, meringkaskan

REFLEKSI

Semua pelajar berjaya mencatat isi tersurat dan isi tersirat dan jawapan pemahaman yang betul.


 

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

05.01.2011

KELAS

4S3

MASA

1020 - 1130

TAJUK

Pengenalan

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Menjelaskan beberapa perkara yang bakal dipelajari.

2. Menyatakan beberapa keperluan yang perlu disediakan untuk P&P .

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

10.0 : 10.4 : Aras 3 ( ii )

10.0 : 10.6 : Aras 1 ( v )

AKTIVITI

 1. Pelajar membuat catatan.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : Jenis-jenis ayat ( ayat perintah )

KOSA KATA : kriteria

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pendidikan Moral

NILAI : tanggungjawab, menghargai

KNT : mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan

REFLEKSI

Pelajar telah mencatat maklumat yang dikehendaki oleh guru

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI : KHAMIS

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

06.01.2011

KELAS

4S3

MASA

0815 - 0925

TAJUK

KARANGAN : Pengenalan kepada karangan

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Memberi ulasan tentang karangan berdasarkan bahan rangsangan.

2. Menyenariakan sekurang-kurangnya tiga cara menghasilkan sebuah karangan berdasarkan bahan rangsangan.

3. Menjelaskan empat kriteria untuk menghasilkan karangan yang cemerlang.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

7.0 : 7.1 : Aras 1 ( i )

8.0 : 8.1 : Aras 1 ( i )

AKTIVITI

1. Pelajar menyalin nota tentang karangan berdasarkan bahan rangsangan.

2. Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang beberapa maklumat yang berkaitan.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : Sintaksis

KOSA KATA : gramatis, penskoran, idea, relevan

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pendidikan Seni

NILAI : rasional, tanggungjawab

KNT : mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan

REFLEKSI

Pelajar dipastikan menyalin nota


 

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

06.01.2011

KELAS

5S1

MASA

0945 - 1055

TAJUK

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN : Ciri-ciri Pengguna Bijak

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Meneliti poster yang diberi dan memberi ulasan tentang gambar rajah berkenaan.

2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga ciri pengguna yang bijak.

3. Mengenal pasti setiap maklumat yang perlu ada dalam perenggan pendahuluan, idea dan penutup.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

2.0 : 2.4 : Aras 1 (ii)

7.0 : 7.1 : Aras 1 (i)

AKTIVITI

 1. Pelajar meneliti poster dan menyatakan kehendak tugasan.
 2. Pelajar membuat karangan berdasarkan poster yang diberikan

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : sintaksis

KOSA KATA : Dasawarsa, iktisar

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Ekonomi

NILAI : kerjasama, patriotisme, ketekunan

KNT : mengenal pasti idea utama dan idea sokongan

REFLEKSI

Majoriti pelajar menyiapkan karangan dalam tempoh yang ditetapkan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI : JUMAAT

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

07.01.2011

KELAS

5K4 ( 0815 – 0925 )

5K5 ( 1040 – 1140 )

TAJUK

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN : Ciri-ciri Pengguna Bijak

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Meneliti poster yang diberi dan memberi ulasan tentang gambar rajah berkenaan.

2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga ciri pengguna yang bijak.

3. Mengenal pasti setiap maklumat yang perlu ada dalam perenggan pendahuluan, idea dan penutup.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

2.0 : 2.4 : Aras 1 (ii)

7.0 : 7.1 : Aras 1 (i)

AKTIVITI

 1. Pelajar meneliti poster dan menyatakan kehendak tugasan.
 2. Pelajar membuat karangan berdasarkan poster yang diberikan

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : sintaksis

KOSA KATA : Dasawarsa, iktisar

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Ekonomi

NILAI : kerjasama, patriotisme, ketekunan

KNT : mengenal pasti idea utama dan idea sokongan

REFLEKSI

Latihan karangan yang diberi hanya bertujuan untuk menguji skil pelajar membuat karangan. Bagi pelajar 5K4, ramai yang boleh membuat karangan tetapi tidak dapat menyiapkan karangan dalam tempoh yang diberikan manakala pelajar 5K5 sangat lemah untuk mengolah sebuah karangan.

No comments:

Post a Comment